Over NS-Go Platform

Sebastiaan Vlamings
Sebastiaan Vlamings
  • Bijgewerkt

Over het NS-Go Platform

NS Go is een platform voor het beheren van uw mobiliteit. We streven ernaar om uw mobiliteit zo gemakkelijk en flexibel mogelijk te maken. 

Waarom NS Go?

1.  Controleer uw mobiliteitsbeleid – Weet u welke mobiliteitsdiensten u kunt gebruiken en onder welke voorwaarden?
2.  Beheer mobiliteitsdiensten - Activeer uw persoonlijke mobiliteitsdiensten via Vaigo.
3.  Integratie met bedrijfsprocessen - We integreren uw mobiliteitsverbruik met uw bedrijfsproces. (bijvoorbeeld uitgavensystemen, HR, ...)

Drie eenvoudige concepten

Om het beheer van de mobiliteit mogelijk te maken, maken we gebruik van de concepten diensten, rit en budget.

1. Diensten 

Met NS Go heeft u toegang tot verschillende dienstverleners voor mobiliteit. In NS Go noemen we deze de 'Diensten', en we kunnen ze opdelen in verschillende categorieën:  

Op basis van uw mobiliteitsbeleid zijn deze diensten al dan niet beschikbaar voor u.

Als je gebruik wil maken van een bepaalde mobiliteitsdienst, moet je deze eerst zelf activeren. Dit kan eenvoudig door via de "Diensten" pagina de betreffende dienst aan te klikken en de verdere activatiestappen te volgen zoals aangegeven. Hierbij moet je mogelijks enkele keuzes maken op basis van uw persoonlijke mobiliteit. Deze keuzes kunnen ook impact hebben op uw mobiliteitsbudget (zie verder).

2. Ritten

Sommige diensten worden gefactureerd op basis van 'pay-per-use'. Elk gebruik van één van deze diensten kan dan een kostenimpact hebben en wordt een "rit" genoemd.

Via het tabblad "Mijn ritten" krijg je een volledig overzicht van uw ritten. Nieuwe ritten komen terecht onder het tabje 'Toe te wijzen ritten'. Hier kies je op welk budget je de uitgevoerde ritten plaatst door een aantal ritten aan te vinken, een budget te selecteren en te klikken op "Bevestig ritten". 

Als de ritten zijn goedgekeurd komen ze onder het tabje 'Goedgekeurde ritten' te staan. Deze goedkeuring kan automatisch gebeuren of verlopen via uw HR Team.  

3. Budgetten

Elke rit waarvoor een dienst actief is, zal in het NS Go platform worden geregistreerd. Elke rit dient te worden toegekend aan een bepaald "budget".

Budgetten zijn voor uw werkgever een middel om bepaalde grenzen te stellen, de reden voor uw rit te begrijpen, een workflow te activeren en ervoor te zorgen dat deze uitgaven onder de juiste loonlijst & boekhoudingscodes kunnen worden geboekt.

Hoe werken de verschillende diensten?

Diensten kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: diensten die via NS Go worden beheerd en zelfbedieningsdiensten. Hoe gaat dit in zijn werk?

1. Beheerde diensten

Onder beheerde diensten is er een rechtstreeks contract tussen de mobiliteitsdienstverlener en uw werkgever. U kunt gebruik maken van de mobiliteit van deze dienstverlener en de factuur wordt rechtstreeks naar uw werkgever verstuurd.

Bijvoorbeeld: u wenst een NS Business Card te bestellen. Dit is iets wat rechtstreeks via het contract tussen uw werkgever en de NS wordt geregeld. U dient dit niet zelf eerst aan te kopen.

2. Zelfbedieningsdiensten

Zelfbedieningsdiensten worden door u zelf beheerd. U bestelt en betaalt zelf kaartjes. NS Go zorgt automatisch voor de terugbetaling via uw werkgever op basis van uw NS Go gebruikersnaam die bij de verschillende dienstverleners voor mobiliteit gebruikt worden. Telkens wanneer u deze gebruikersnaam voor een mobiliteitsdienst gebruikt, zal de rit automatisch in het NS Go platform verschijnen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen