Rit, werkplek en andere registraties

Registratie van ritten, werkplekregistratie, toewijzen/verwijderen registraties